Leiepriser og betingelser

Prisene vil naturlig nok variere avhengig av sesong. Nedenfor er det oppgitt ukespriser ved korttidsleie. Ønsker du leie i lengre perioder diskuterer vi gjerne prisen.

Leieprisene


Mai – juni – juli – august – september
Oktober- november – desember – januar – februar -mars – april
Juleferie
Vinter- og høstferie
Påskeferie


Kr 7 500,- pr. uke + strøm
Kr 5 800,- pr. uke + strøm
Kr 7 500,- + strøm
Kr 7 000,- pr. uke + strøm
Kr 7 000,- + strøm

Utvasking etter leieperiodens slutt kommer i tillegg til leieprisen. Se priser for utvasking under.
Virker dette interessant? Ta gjerne kontakt på mobiltelefon +47 900 46 595 eller via bestillingsskjema

Ankomst og avreise

Evt. etter nærmere avtale. Dette pga. rengjøringen før evt. neste leietaker kommer. Som en standard pleier avreise å være innen kl 1000 avreisedagen og ankomst etter kl 1600. Vi kan ordne henting på flyplass dersom dette er ønskelig. Dette koster fra 50 Euro.

Rengjøring

Det er obligatorisk sluttrengjøring, samt vask av håndklær og sengetøy. Prisene er avhengig av antall brukere og koster 80 Euro + 10 Euro pr person. Sluttrengjøring inkluderer normal rengjøring (ikke oppvask). Leietaker må medbringe store håndklær for strandbruk.

Leietaker er ansvarlig for at leiligheten er ryddig ved avreise iht. instruks.

NB: Vaskemaskin og oppvaskmaskinen skal være tømt. Kjøleskap og komfyr skal være tømt og rengjort. Søppel skal være fjernet. Grill SKAL rengjøres etter evt. bruk.

Betaling

50 % av leien betales innen 14 dager etter inngåelse av leieavtalen og er ett depositum for reservasjonen. Resterende (50%) betales senest 60 dager før ankomstdato. Dersom første delbetaling ikke er innbetalt tidsnok kanselleres reservasjonen automatisk. Ved avbestilling senere enn 12 uker før ankomst betales ikke depositum tilbake. Husdyr og røyking er ikke tillat i vår bolig

Mangler og klager

Mangler eller klager på ferieboligen skal straks formidles til utleier, som vil prøve å ordne opp i problemet så raskt som mulig. Leieboer kan ikke fremsette krav dersom det oppstår uforutsette problemer og skader. Dette gjelder blant annet for rørleggingen, strømbrudd, hygieniske innretninger, bortfall av internett/TV-signaler, støy og lignende